Choď na obsah Choď na menu
 


Rodina Matky všetkých národov

28. 12. 2009

Vážení a ctení, ... Drahé Božie Deti, bratia a sestry v Rodine Matky všetkých národov. Pokoj Vám, nech pokoj Kristovej lásky prebýva vo vašich srdciach i medzi nami, navzájom. Nie, ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo. V láske niet strachu a preto Vám prajem, aby v našich medziľudských vzťahoch prebývala skutočná láska a pokoj ako to má byť v dobrej Rodine ...

RODINA VŠETKÝCH NÁRODOV

              Do tejto Rodiny nepatria len "VYVOLENÍ" - židia alebo aj kresťania, alebo cirkevní predstavitelia (klerici a laici), či politickí hodnostári ako aj mocnári tohto sveta, ale aj veriaci iných vierovyznaní, náboženstiev ako aj agnostici (pochybujúci) a ateisti (neveriaci) . UŽ NIET LEN "vyvolených" židov alebo grékov, slovanov či germanov, európanov alebo američanov..., ALE VŠETKY NÁRODY TVORIA JEDNU VEĽKÚ RODINU. 

              Do tejto Rodiny nepatria len ľudia (národy), ktoré vidíme a spoznávame vo svete, ale aj tí ktorí boli pred nami a ešte len prídu... Tak ako si ctíme členov rodiny (zosnulých) a ako si vážime budúcnosť svojej rodiny (ďalšie pokolenia), tak aj v tejto Rodine myslíme na tých, ktorí nás predišli, ale aj na tých ktorí ešte len prídu. V úcte  a v pravde tvoríme spoločenstvo "PUTUJÚCICH" na zemi, "TRPIACICH" v Očistci ako aj "OSLÁVENÝCH" v Nebi (nebeské Kráľovstvo). V tejto jednote nemôžme nemyslieť na tých, ktorí sa slobodne rozhodli pre VEČNÉ ODLÚČENIE OD BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA (Kráľovstvo lásky a pokoja - na zemi a v nebi) a preto Rodina Matky všetkých národov sa dáva spoznávať všetkým ľuďom dobrej vôle ako aj nevďačníkom a neprajníkom.

                Do tejto Rodiny patrí všetko, čo existuje (nesmrteľné duše a nekonečný vesmír) a nepatrí nič, čo neexistuje (mimozemské civilizácie- ako to potvrdil aj svätý Tomaš Akvinský v diele:"scio cui credidi"), pretože zem na ktorej žijeme - je miesto celej Božej Rodiny - sa v budúcnosti dokonale obnoví.  V  spoločenstve "putujúcich" (na zemi) nie je správne odsudzovať ľudí predčasne a neoprávnene, takže pokiaľ žijeme - meníme sa, niekedy sme dobrí, inokedy zlí - všetci sme povolaní k odpúštaniu, milosrdenstvu a láske.

POVOLANÍ K LÁSKE

              Všetci sme povolaní k Láske. Boh je Láska (1 Jn 4,8 ) a preto všetci sme povolaní k Bohu ako v živote, tak aj  po živote. K Bohu, ktorý je živí a zjavuje sa ako v minulosti, tak aj v súčasnosti a ešte sa bude... Boh (Otec), ktorý stvoril všetko živé i neživé; ktorý sa zjavil so svojimi svätými anjelmi našim predkom: Adamovi a Eve, Abrahámovi a Mojžišovi, Jozefovi a Márii, prorokom a ďalším ľuďom na zemi, aj v súčasnosnosti môžeme mať účasť na stretnutí s Nimi. Keď sa zjavuje so svojimi anjelmi a svätými (Matka Ježiša Krista i naša, apoštoli Ježiša Krista ako aj tí, ktorí nás predišli do nebeského Kráľovstva) na rôznych miestach sveta: Medžugorie, Dechtice pri Trnave ... a pozýva nás k väčšiemu poznaniu:

 "Moje drahé deti! Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli. Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a túto PÚŤ OPAKOVAŤ KAŹDÚ PRVÚ NEDEĽU V MESIACI. ŽELALA BY SOM SI, ABY PRIŠLO VIAC ĽUDÍ. Deti, prosím vás, obráťte sa, obráťte sa, prosím, obráťte sa. Zmeňte sa úplne od základu, prosím, prosím. Milujem vás!"

Každú 1. nedeľu po 1. piatku v mesiaci o 12:00 hod. (sa z námestia) začína púť modlitieb na horu Boričky, kde sa zjavuje Panna Mária (so svätými) ... okolo 14 hod. 

V LÁSKE NIET STRACHU : preto sa nebojte prijať toto pozvanie a presvedčte sa osobne, akí naši Rodičia v skutočnosti sú.  O akú lásku ide v Rodine Matky všetkých národov sa môžete dozvedieť v ďalších článkoch. Ďakujem, že ste ... prijali pozvanie k láske ako aj hojné nebeské požehnanie, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.