Choď na obsah Choď na menu
 


Kardináli za 5 mariánsku dogmu (Dr. Mark Miravalle)

29. 12. 2009

http://www.fifthmariandogma.com/wp-content/uploads/2014/12/petition-pope-francis.png

 

KARDINÁLI IDÚ V ČELE – NÁŠ ČAS ICH NASLEDOVAŤ

Dr. Mark Miravalle

 

Počas posledných niekoľkých týždňov sa stalo niekoľko udalostí, ktoré môžeme interpretovať ako historické kroky vedúce k slávnostnému vyhláseniu piatej mariánskej dogmy o Panne Márii Spoluvykupiteľke, Prostredníčke a Orodovníčke:

 

 • Dňa 11. januára 2008 vydal pápež Benedikt XVI. príhovor ku Svetovému dňu chorých na 11. februára, v ktorom vyjadril svoje najmocnejšie učenie a v ktorom vyjadril spoluvykupiteľskú úlohu Panny Márie s Ježišom na Kalvárii. Svätý Otec v príhovore konštatuje:

  Mária je vzorom úplného sebadarovania Božej vôli: vo svojom srdci prijala večné Slovo a
   počala ho vo svojom panenskom lone. Mária dôverovala Bohu a svojou dušou prebodnutou mečom (porov. Lk 2, 35) neváhala podieľať sa na utrpení svojho Syna, obnovujúc tak pri päte kríža na Kalvárii (porov. Lk 2, 35) svoje “áno” zo Zvestovania. … Spojená s obetou Krista, Mária, Mater Dolorosa, ktorá pri päte kríža trpela so svojím Božským Synom, dáva cítiť, že je zvlášť blízko kresťanskému spoločenstvu, ktoré sa schádza okolo svojich trpiacich členov, ktorí nosia znamenia utrpenia Pána. Mária trpí s tými, ktorí sú sužovaní, s nimi dúfa a je im útechou a podporuje ich svojou materinskou pomocou. A nie je snáď pravda, že duchovná skúsenosť mnohých a mnohých chorých nás vedie k tomu, aby sme stále viac rozumeli, že “Boží Vykupiteľ chce preniknúť dušu každého trpiaceho cez srdce jeho svätej Matky, prvej a najpovýšejejšej zo všetkých vykúpených”? (Salvifici Doloris, 26)

 

 • Dňa 8. februára 2008 vydalo päť kardinálov tlačovú správu týkajúcu sa ich listu z 1. januára 2008, ktorý adresovali všetkým kardinálom a biskupom sveta a v ktorom pozývajú vyšších cirkevných hodnostárov sveta, aby sa pridali k ich požiadavke na pápeža Benedikta XVI., aby slávnostne vyhlásil dogmu o úlohe Preblahoslavenej Panny Márie ako Duchovnej Matky ľudstva pod jej tromi dôležitými úlohami ako Spoluvykupiteľky, Prostredníčky všetkých milostí a Orodovníčky. Títo piati kardináli, Emimecie – Telesphore kardinál Toppo, Luis kardinál Aponte Martínez, Varkey kardinál Vithayathil, Ricardo kardinál Vidal a Ernesto kardinál Corripio Ahumada priložili k tejto výzve svoj návrh (či petíciu) a pozvali všetkých kardinálov a biskupov, aby ho podpísali a poslali Svätému Otcovi (viď priloženú tlačovú správu a návrh - zatiaľ len anglicky).

 

 • Dňa 11. februára 2008 jeho eminencia Javier kardinál Lozano Barragán, predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve, predsedal oficiálnej svätej omši ku Svetovému dňu chorých v bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Vo svojej homílii a v komentári k pretým vydanému príhovoru Svätého Otca ku Svetovému dňu chorých kardinál Lozano Barragán ponúkol hlboké učenie o Máriinej úlohe ako Spoluvykupiteľke s Ježišom na Kalvárii, odvolávajúc sa na Pannu Máriu ako na “Spoluvykupiteľku” so Spasiteľom ľudstva. Výňatky z kardinálovej homílie boli uverejnené na internetovej stránke Vatikánskej Informačnej Služby:

  “Aby sme odpovedali na úplnú lásku kríža,” povedal kardinál Lozano, musíme vysloviť “bezpodmienečné ´áno´tajomnému plánu Vykupiteľa, ´áno´, ktoré znamená plnosť lásky. Toto úplné ´áno´lásky je Nepoškvrnené počatie našej drahej Matky Márie,” ktorá mala účasť ”na Kalvárii ako spoluvykupiteľka (corredentrice) so Spasiteľom. … Kristus na kríži trpel všetky bolesti, ktoré trpela jeho presvätá Matka. A
   ona v Kristovi trpí všetky naše bolesti, osvojuje si ich a vie, ako má s nsmi súcitiť. Naše utrpenie je aj jej utrpením.”

 

 • V týždni od 11. do 18. februára 2008 a až dodnes veľké množstvo katolíckych a svetských médiálnych zdrojov na celom svete, od agentúry ZENIT v Ríme, cez EIN News v Belgicku, cez internetovú stránku Katolíckej biskupskej konferencie Filipín, cez Catholic World News v Spojených štátoch amerických, cez Catholic Exchange stránky vo viacerých krajinách a jazykoch, až po tisícky národných, oblastných a miestnych mediálnych stránok a internetových blogov na celom svete, ohlasujú a komentujú túto iniciatívu kardinálov za piatu mariánsku dogmu.

 

Čo to znamená pre tých z nás, čo sme sa roky modlili a dúfali vo vyhlásenie piatej mariánskej dogmy? Čo to znamená pre tých z nás, čo veria, že s vyhlásením tejto mariánskej pravdy pápežom príde k historickému vyliatiu milostí Ducha Svätého cez Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, niečo ako “Nové Turíce”, za ktoré sa modlil blahoslavený pápež Ján XXIII. na Druhom vatikánskom koncile, alebo “Nová jar”, za ktorú sa modlil pápež Ján Pavol II., alebo konečne “Éra pokoja” prisľúbená Pannou Máriou vo Fatime?

Znamená to toto: Modliť sa. Prosím, modlite sa za piatu mariánsku dogmu ako ste sa ešte nikdy doteraz nemodlili.

Od tohto dňa, prosím, majte pápeža Benedikta a piatu mariánsku dogmu trvalo vo vašich úmysloch každodenného ruženca, vo vašich úmysloch svätých omší a vo vašich každodenných obetách.

Tento rok pripadá sviatok Zvestovania Pána na 31. marec (pre skorý dátum Veľkej noci). Radi by sme tohtoročný 31. marec ustanoviť za “Svetové ružencové ťaženie za piatu mariánsku dogmu“. Pozývame vás všetkých, aby ste sa modlili ruženec vo svojich rodinách, v modlitbových skupinách a vo farnostiach za naplnenie požiadavky piatich kardinálov na pápeža Benedikta XVI., aby vyhlásil Pannu Máriu ako Duchovnú Matku ľudstva, Spoluvykupiteľku, Prostredníčku všetkých milostí a Orodovníčku.

Okrem modlitby vyučujte a šírte existujúcu doktrínu Cirkvi o duchovnom materstve Panny Márie ako Spoluvykupiteľke, Prostredníčke a Orodovníčke vo svojich rodinách, v školách a na svojiich pracoviskách, a ak je to možné, aj z kazateľní. Obhajujte Máriu ako by mali deti obhajovať pravdu o svojej skutočnej Matke – vždy s láskou k blížnemu, ale aj so svätou odvahou.

 

Kardináli idú na čele. Je tu čas pre nás, aby sme ich nasledovali, podporovali a vykonali svoj podiel na tom, aby sa posunulo vpred veľké historické ovocie piatej mariánskej dogmy a jej následné najvyššie milosti pokoja a vykúpenia pre Cirkev a pre svet, a to najmä v našej súčasnej situácii globálnej krízy – všeobecné morálne zlyhanie, prírodne katastrofy, vojny a terorizmus.

 

Každý z nás má hrať svoju úlohu v tom, aby sa táto dogmatická koruna Nepoškvrnenej Matky, Spoluvykupiteľky so Spasiteľom, stala skutočnosťou. Jedna modlitba, jeden rozhovor, jedna obhajoba tejto mariánskej pravdy napreduje v pohnútke, ktorá ako verím, bude napokon viesť ku dňu korunovácie Panny Márie cez vyhlásenie neomylnej pravdy pápežom.

 

Z lásky k našej spoločnej Matke považujte účasť na vykonaní svojho podielu za vyplnenie slov Svätého písma ako nikdy predtým: „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“ (Lk 1, 48) Modlite sa za pápeža Benedikta a za piatu mariánsku dogmu.

 

Dr. Mark Miravalle, STD, prezident Vox Populi Mariae Mediatrici

Profesor teológie a mariológie * 313 High Street, Hopedale, Ohio 43976, USA

Telefón: (740)937-2277 * fax: (740)937-2634

 

 

English Copy of Letter Sent

to the World’s Cardinals and Bishops

 

 

                                                                                                                       January 1, 2008

                                                                                              Solemnity of the Mother of God

 

Dear Brother Eminences and Excellencies:

 

In May 2005, we, as cardinal co-patrons, sponsored a Mariological symposium convened on the subject of the cooperation of the Blessed Virgin Mary in the work of human Redemption at the favored Fatima shrine in Portugal.

 

After extensive theological presentations delivered by a significant number of cardinals, bishops, and theologians, we concluded the symposium by enacting a votum to His Holiness, Pope Benedict XVI.  The votum reads as follows:

 

Your Holiness, Benedict XVI,

 

In an effort to enhance the ecumenical mission of the Church, and to proclaim the Gospel of Jesus Christ in all its fullness, we, the undersigned cardinals and bishops who have convened in the favored Marian Shrine of Fatima (May 3-7, 2005), wish to express to you, Most Holy Father, our united hope and desire for the solemn papal definition of the doctrine of the Church regarding Mary Most Holy as the Spiritual Mother of all humanity, the Co-redemptrix with Jesus the Redeemer, Mediatrix of all graces with Jesus the one Mediator, and Advocate with Jesus Christ on behalf of the human race.

 

In a time of significant confusion amidst the many diverse ecclesial bodies of Christianity, and as well among non-Christian peoples concerning this Marian doctrine, we believe the time opportune for a solemn definition of clarification regarding the constant teaching of the Church concerning the Mother of the Redeemer and her unique cooperation (cf. Lumen Gentium, n. 61) in the work of Redemption, as well as her subsequent roles in the distribution of grace and intercession for the human family.

 

It is of great importance, Holy Father, that peoples of other religious traditions receive the clarification on the highest level of authentic doctrinal certainty that we can provide, that the Catholic Church essentially distinguishes between the sole role of Jesus Christ, divine and human Redeemer of the world, and the unique though secondary and dependent human participation of the Mother of Christ in the great work of Redemption.

 

Therefore, Your Holiness, with filial obedience and respect, we wish to present you with this votum of our solidarity of hope for the papal definition of the Immaculate Virgin Mother of God as the spiritual Mother of all peoples in her three maternal roles as Co-redemptrix, Mediatrix of all graces and Advocate, as the ultimate expression of doctrinal clarity at the service of our Christian and non-Christian brothers and sisters who are not in communion with Rome, and as well as for the greater understanding and appreciation of this revealed doctrine concerning the Mother of the Redeemer by the People of God at the outset of this third millennium of Christianity.

 

We thereby submit this votum accompanied by one possible formulation of the Marian doctrine which we, please God, pray may be solemnly defined by your Holiness:

 

Jesus Christ, the Redeemer of man, gave to humanity from the Cross his mother Mary to be the spiritual Mother of all peoples, the Co-redemptrix, who under and with her Son cooperated in the Redemption of all people; the Mediatrix of all graces, who as Mother brings us the gifts of eternal life; and the Advocate, who presents our prayers to her Son.

 

On June 7, 2006, our brother, Telesphore Cardinal Toppo, presented the above votum in Latin to His Holiness on behalf of all the cardinal and bishop participants at the 2005 Fatima Symposium, together with the published acta from the symposium.  The Holy Father received the votum and the acta with an accentuated gratitude and his expressed intention to study carefully the acta.

 

We now write to you, brother cardinals and bishops, to inform you of this votum for the solemn definition of Our Lady as the Spiritual Mother of humanity and its essential roles, and respectfully request your own prayerful consideration regarding the possibility of adding your own esteemed assent to this votum to Our Holy Father.  We have enclosed a copy of the original Latin votum for your examination and, if you felt so inspired by Our Lady, you would be free to sign and to forward it on to His Holiness.

 

Certainly, if it so pleased the Holy Father to proceed with this request, any final formation of the definition would in no manner be bound to the formulation of the enclosed votum, but rather left entirely to his unique charism as the Successor of Peter.  It is also noteworthy that over the course of the past fifteen years, over 500 bishops have sent their request for this solemn definition to the Holy See, along with approximately 7 million petitions from the Catholic faithful worldwide.

 

We thank you for your prayerful consideration of this request on behalf of Our Lady, Mother of the Church and Queen of the Apostles.  May she guide you in your discernment of this matter to the wisdom of Jesus Christ, our divine Redeemer, through the counsel of the Holy Spirit, all leading to the fulfillment of the perfect will of our Heavenly Father.

 

 

With cordial best wishes in Jesus and Mary,

 

Telesphore Cardinal Toppo, Archbishop of Ranchi, India; President of the Catholic Bishops’ Conference of India

Luis Cardinal Aponte Martínez, Archbishop Emeritus of San Juan, Puerto Rico

Varkey Cardinal Vithayathil, Major Archbishop of Ernakulam-Angamaly, India

Riccardo Cardinal Vidal, Archbishop of Cebu, Philippines

Ernesto Cardinal Corrippio Ahumada, Primate Emeritus of Mexico

 

Cardinal Co-sponsors of the Fatima Symposium on Marian Coredemption