Choď na obsah Choď na menu
 


Otázky a odpovede

23. 12. 2012

V tejto časti stránky môžete písaťsvoje otázky a podľa možností odpíšem.

Svoje otázky píšte do kolonky na komentáre.

Ďakujem,že ste .. prijali pozvanie k väčšiemu poznaniu

God bless you with Virgin Maria +

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

zdravym vas

(ernest ferenc , 20. 10. 2015 7:27)

jen tak nahodov sem natrafil na vaši strance nevim co na tom řic jen tolik že mě trapi a sem stoho moc znepokojeny jak vy si řikate věřici a přitom hlasite falošne učeny uctivate panenku mariji je vaše přimluvkyne to su vaše licke vimisli a ne boži zakon a učite lidy vi se nebojite boha boži slovo nam řika že NIGDO NEPŘICHAZI K OTCI JEN SKRZE MĚ to vam nestači nedržete se toho slova co nam ježiš kristus řika šechny modlidby patri jen bohu modlikme se k bohu skrze ježisa krista ani zadny přimluvce jiny neny než ježiš kristus meži bohem a člověkem je jediny přimluvce ježiš kristus

Re: zdravym vas

(Admin, 20. 10. 2015 14:59)

Ernest
Ak naozaj veriš, že Ježiš je Boh, tak prečo Ježiša staviaš medzi Boha a človeka? Ved Boh je len jeden!

A prečo dieťa musí sa nechať vychovavať aj mamou, ked má otca?

Ak zodpovieš na tieto otazky, môžeš pochopiť prečo tá úcta k Panne Márii atd...

modlitba k "Matke všetkých národov"

(Alžbeta od Božieho Dieťaťa, 11. 6. 2013 11:09)

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

V záujme lásky k Pravde Vás musím upozorniť, že propagujete na svojich stránkach heretickú modlitbu, v ktorej formulácia "ktorá bola kedysi Máriou" bola pred niekoľkými rokmi Kongregáciou pre náuku viery, nahradená formuláciou "Preblahoslavená Panna Mária". Ako to mám chápať -ako Vašu nevedomosť, alebo neposlušnosť cirkevnej hirarchii, alebo tvrdošijne zotrvávanie na to čo bolo povedane pane Ide pri zjaveni, že : "na texte tejto modlitby sa nemôže nič meniť"?Ak pre Vás nemá záväznu platnos rozhodnutie spomínanej kKongregácie, ktorá stráži čistotu katolíckej viera, z toho mi logicky vyplýva a potvrdzuje to že spomínané zjavenie pani Ide bolo od zleho ducha a Vy pokiaľ budete naďalej na tom trvať a šíriť túto modlitbu v pôvodnom znení - ste v heréze a tým sa sami vylučujete z našej jedinej pravej Svätej KATOLICKEJ Cirkvi, založenej samým našim jediným Pánom a Bohom Ježišom Kristom na veky vekov a brány pekelné ju nepremôžu. Amen.

Re: modlitba k "Matke všetkých národov"

(Admin, 18. 6. 2013 17:14)

Naveky Amen. Alžbeta

Rád by som Ti odpovedal na tvoju otázku (resp.reč.otázku), ale najprv sa opýtam, čo si myslíš? Kongregácia pre náuku viery (resp.prefekt tejto kongregácie) sa nikdy nemýli? Alebo že nikdy nevydal dokument, ktorý by neskôr zmenil a to v zásadnom záujme, takže ked 1x sa vyjadril PROTI, tak 2x ZA niečo, čo sa týka viery a mravov?

Ak poznáš odpoved alebo nepoznáš, pozri si dokumenty II.Vatikan.Koncilu zvlášť Lumen Gentium 25, kde sa píše, že "LEN pápež je neomylný (bez odvolania sa na nejaku inštanciu), ale biskupi sú LEN vtedy neomylní, pokiaľ ich náuka sa zhoduje s náukou pápeža".

Čo to znamená pre nás a pre Teba?

Toľko, že Ak by pápež suhlasil (resp.schválil) dokument týkajuci sa zmeny modlitby, tak tí, čo sa modlia pôvodnu modlitbu - neposluchali by ani pápeža. Avšak, ak dokument kongregácie nie je schválený pápežom, potom je najviac pravdepodobné, že prefekt kongregácie sa mýli.

A tak si položme dalšiu otázku:
Súhlasí pápež so zmenou modlitby (resp.s dokumentom kongregácie)?

Prečo je pozmenená modlitba Matky všetkých národov ?!

(Admin, 27. 12. 2012 17:34)

1. NEPOCHOPENIE :

2.7.1951 / Panna Mária vysvetľuje: "Tá, ktorá kedysi bola Máriou." , znamená : Mnoho ľudí poznali Máriu (len) ako Máriu. V tomto čase - ktorý nastáva - sa chcem stať Matkou všetkých národov - tomu rozumie každý." To bola odpoveď na otázku jej duchovného radcu, ktorý nerozumel tejto vete z modlitby. (15.12. a 31.12.1951 opäť vyzýva k modlitbe a to v plnom znení ako aj s vetou: "..., ktorá kedysi bola Máriou.")

2. NEPOROZUMENIE :

17.2.1952 / Naša Matka znova vyzývala k modlitbe v plnom znení, pretože sa šírila neúplná: "Popros biskupa, aby sa modlitba dostala k ľuďom V PLNOM ZNENÍ. Doslov: "Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, bola našou Orodovnicou. Amen." ; Odkáž biskupovi, že mu Matka všetkých národov bude pomáhať, ale že musí dôjsť k rozšíreniu modlitby."

3. ODMIETNUTIE :

6.4.1952 / Matka varuje svoje deti (ako milujúca Matka), pretože znova šírili modlitbu neúplnú : "Poslúchaj dnes dobre moje slová a odovzdaj ich ďalej. Odkáž teológom, že nie som spokojná s obmenou modlitby. "Nech, Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, bola našou Orodovnicou." - Tak to má zostať."

"... Varujem kresťanov: Berte vážne dnešnú dobu ! Podajte si ruky ! Zasaďte kríž doprostred sveta ! Všetci ste zodpovední za plnenie úlohy, ktorá je vám zverená v tejto dobe. Nedajte sa viesť zlým duchom ! Proste každý deň Pána Ježiša Krista, Syna Otca, aby zoslal Ducha Svätého na tento svet. Proste ho, aby sa Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, stala vašou Orodovnicou ! Nech sa tak stane."

Prečo je pozmenená modlitba Matky všetkých národov ?!

(Admin, 27. 12. 2012 17:35)

JEDNOTA NEOMYLNOSTI MEDZI OTCOM -SYNOM- MATKOU A CIRKVOU (pápež a biskupi zjednotení s jeho náukou)

"Túto nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však zvlášť prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu RÍMSKEHO PÁPEŽA, aj keď nehovorí slávnostne (EX CATHEDRA); a to tak, že sa jeho najväčší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho výroky sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vysvitajú najmä z povahy DOKUMENTOV (encykliky, dekréty, ustanovenia ...), alebo z častého predkladania z toho istého učenia, prípadne zo spôsobu vyjadrovania ...

Preto jeho definície sa právom označujú za nepozmeniteľné samy o sebe, a NIE SO ZRETEĽOM NA SÚHLAS Cirkvi, keďže pápež ich vynáša pomocou Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe blaženého Petra, a preto nepotrebujú potvrdenie od nikoho iného, ani nepripúšťajú odvolanie na inú inštanciu." (II.Vatikánsky Koncil / LG 25)

ENCYKLIKY (pápežské dokumenty)

"Kde sú Encykliky ? Poznáš vôbec svoju moc ? Poznáš vôbec svoje učenie ? ... uveď ich do praxe... !" (15.8.1950 / Matka všetkých národov / Amsterdam)

"Hoci JEDNOTLIVÍ BISKUPI NEMAJÚ VÝSADU NEOMYLNOSTI, predsa - i keď sú roztrúsení po svete, ale spojení zväzkom spoločenstva medzi sebou a nástupcom Petrovým - ak sa pri podávaní svojho autentického výkladu dohodnú vo veciach viery a mravov na nejakom výroku ako definitívne záväznom, neomylne predkladajú učenie Kristovo." (LG 25)

Z posolstiev našej drahej Matky ako aj učenia Cirkvi (pápežov a biskupov s ním zjednotených), môžeme spoznať, že konečné správne rozhodnutie má zástupca Ježiša Krista (na zemi) a tým je pápež. Tak ako v minulosti sa pápeži nevyjadrili proti modlitbe (nadiktovanej našej Matky) - čiže voči zjaveniu Matky všetkých národov ako aj jej modlitby - že by bolo falošné alebo proti učeniu Cirkvi, tak aj v súčasnosti je potrebné vnímať túto situáciu.

Keďže Boh (Otec, Syn a Duch Svätý) hovorí prostredníctvom Matky všetkých národov , že nemáme meniť jej modlitbu (obsah jej modlitby), tak je potrebné vnímať "zmenenú modlitbu" ako takú, ktorú nenadiktovala Matka všetkých národov v Amsterdame, čo zároveň znamená, že zmenu "modlitby" ( kongregáciou pre náuku viery) ... treba vnímať za "konštatovanie" členov kongregácie (ako to aj sami vyjadrili v liste: 20.5.2005). A ako také, ktoré nie je schválené apoštolskou stolicou, pápežom, takže podľa cirkevného práva - nemá ani pre veriacich charakter záväznosti - poslušnosti!

(Je to podobné ako v prípade zmien liturgických modlitieb v "Rímskom misáli", ktoré je možné zmeniť, ale len po schválení apoštolskou stolicou, pápežom. porov: "Všeobecné smernice Rímskeho Misála" č.160)

ČO Z TOHO VŠETKÉHO VYPLÝVA ?


Modlite sa modlitbu, ktorú nadiktovala Matka všetkých národov (v plnom znení, zo dňa: 11.2.1951) a vysvetľujte jej pravý význam ako aj zmenenej "modlitby". Modlite sa ju každý deň ako to žiada (odporúčam najmä v zimnom čase o 8:00 a v letnom čase o 9:00hod. v hodine Ducha Svätého) a žite podľa nej ako milované Deti Matky všetkých národov. Nech Vám v tom pomáha hojné nebeské požehnanie Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

https://rmvn.estranky.sk/clanky/modlitba/modlitba-matky-vsetkych-narodov.html

Prečo je pozmenená modlitba Matky všetkých národov ?!

(Admin, 27. 12. 2012 17:35)

PO VAROVANÍ PRIŠLO POROZUMENIE :

15.7.1952 / viz.Ida Peerdeman : "Matka začína znova hovoriť :"

Matka všetkých národov: "Matka, ktorá kedysi bola Máriou..." - Odkáž svojmu biskupovi, že som spokojná. Teraz sa modlitba odovzdáva v poriadku."

PO 50 - ROKOCH ZNOVA NEDOROZUMENIA ALEBO NEPOSLÚCHAJÚ SVOJU MATKU ?!

20.5.2005 / Teológovia ako aj členovia kongregácie pre náuku viery, odmietajú slová modlitby: "... ktorá kedysi bola Máriou," a tak neprijímajú modlitbu v plnom znení, ako ju nadiktovala naša Matka - Matka Ježiša Krista - Matka všetkých národov.

6.1.2009 / V Amsterdame (Haarlem) Holandsko, schválili modlitbu v takomto znení : "Kiežby Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou Orodovnicou. Amen."

Prečo je pozmenená modlitba Matky všetkých národov ?!

(Admin, 27. 12. 2012 17:33)

Začalo to ZJAVENÍM MODLITBY (11.2.1951), keď Matka prehovorila: "Modli sa pod krížom:

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.
Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,
bola našou Orodovnicou.
Amen."

28.3.1951 / Znova opakuje tu istú modlitbu, ale ešte pred ňou upozorňuje: "Na textu modlitby nesmie byť nič zmenené." Potom opakuje tu istú modlitbu (ako 11.2.1951) a dodáva: "Presne takto musí byť modlitba šírená." Vysvetľuje zmysel modlitby a podotýka, čo z tejto modlitby sa nesmie vynechať, ale musí zostať: "Tá, ktorá kedysi bola Máriou,..." ... a tak to zostane." Už vtedy upozornila na vetu, ktorá neskôr priniesla veľa sporov !