Choď na obsah Choď na menu
 


SPOLUVYKUPITEĽKA v učení Cirkvi - pápežov

28. 12. 2009

 

http://www.youtube.com/watch?v=2y8ZnrNd7uE&feature=related

 

Vyjadrenie pápeža: BENEDIKT XV. : „Pretože Mária trpela a takmer zomrela so svojim trpiacim a umierajúcim Synom, … môžeme pravdivo tvrdiť, že VYKÚPILA ľudské pokolenie SPOLU S KRISTOM.“ (pápež: Benedikt XV. / apoštolský list „Inter Sodalicia“ / r.1918 / AAS 10, 1918, str. 182.).

 

Ďalšie vyjadrenie ešte presnejšie, pápeža: PIUS XI. : „Vykupiteľ mal zo samej povahy svojho vykupiteľského diela pridružiť svoju Matku ku svojmu dielu. Preto ju vzývame titulom SPOLUVYKUPITEĽKA. Ona nám dala Spasiteľa, sprevádzala ho v diele vykúpenia až k samému krížu a mala s ním účasť na bolestiach agónie a smrti, čím Ježiš dokonal vykúpenie ľudstva.“ (pápež: Pius XI., príhovor k pútnikom z Vicenze, 3O. 11. 1933 / L Osservatore Romano, 1. 12.1933);

ĎALŠÍ PREJAV : „Ó, Matka zbožnosti a milosti, ktorá si stála AKO SPOLUVYKUPITEĹKA pri svojom najsladšom Synovi.“ (Pius XI. : rozhlasové posolstvo do Lúrd, 28.4.1935).

 

PÁPEŽ : PIO X. : „Pod krížom Panna Mária nám dávala to, čo prináležalo Bohu. Spravodlivosť Božia vyžadovala od Vteleného Slova – ktorého spoločníčkou sa stala Panna SPOLUVYKUPITEĽKA – aby bola nám darom. … Kráľovná mučeníkov – sladká naša SPOLUVYKUPITEĽKA, ktorá si spolu so Synom trpela – ty si vzorom našej sily.“ (pápež: Pio X. / encyklika: „Ad diem illum“ r.1904).

 

PÁPEŽ : JÁN PAVOL II. : „Máriina úloha SPOLUVYKUPITEĽKY neprestala oslávením jej Syna.“ (pápež: Ján Pavol II. / pápežský prejav v chrámu Matky Božej v Alborade, Guayaquil (Equador), 31.1.1985 / L Osservatore Romano, 11.3.1985).

ĎALŠÍ PREJAV : „Panna Mária – aj keď bola počatá a narodená bez poškvrny hriechu – obdivuhodným spôsobom spolutrpela so svojím Božským Synom, aby sa stala SPOLUVYKUPITEĽKOU sveta.“ (pápež: Ján Pavol II. / generálna audiencia: 8.9.1982).

A ĎALŠÍ PREJAV : „K Madone – SPOLUVYKUPITEĽKE sa svätý Karol obracia s osobitným dôrazom.“ (pápež : Ján Pavol II. / príhovor pred modlitbou „Anjel Pána“ / 4.11.1984 v Arone – rodisko sv. Karola Boromejského).

ĎALŠIE : „Nech Mária SPOLUVYKUPITEĽKA, ku ktorej pozdvihujeme svoju modlitbu, spojí túžbu Vykupiteľa s túžbou našou.“ (pápež: Ján Pavol II. / Kvetná nedeľa a 1. svet. deň mládeže, 31.3.1985).

ĎALŠIE : „Presvätá Mária, SPOLUVYKUPITEĽKA ľudského rodu popri svojom Synovi, nech vám dá stále odvahu a dôveru.“ (pápež: Ján Pavol II. / príhovor k chorým, 24.3.1990).

ĎALŠIE : „Brigita sa pozerala na Pannu Máriu ako na vzor a oporu v rozličných chvíľach svojho života. S rozhodnosťou ohlasovala jej božské privilégium Nepoškvrneného Počatia. Rozjímala o jej neobyčajnom poslaní Matky Vykupiteľa. Vzývala ju ako Nepoškvrnenú, Bolestnú a SPOLUVYKUPITEĽKU, vyzdvihujúc jej jedinečnú úlohu v dejinách spásy a v živote kresťanského ľudu.“ (pápež: Ján Pavol II. / pred modlitbou „Anjel Pána“ na námestí Farnese, 6.10.1991).

ZAKONČENIE LITURGICKÝM HYMNOM (zo 14. storočia k Márii SPOLUVYKUPITEĹKE) „Milujíci, sladká a dobrotivá, naprosto nehodná žádneho žalu ! Jestli sis od nynejška zvolila slzy jako spolutrpitelka VVYKUPITELE, zajatému hríšnikovi se staneš SPOLUVYKUPITELKOU.“

(Orationale z chrámu sv.Petra v Salzburgu, v Bremes –Blume, Analecta hymnica medit aevi, díl 46, č.79, str.46; Planctus oratius …ad B.Virginem Filium de cruce depositum simu tenentem,v Lauretin, Le titre de Coredemptice, Edute historique v Marianum, 13, 1951, str.429. Latinský originál viz. pozn. č.46).

NEOMYLNÉ UČENIE KATOLÍCKEJ CIRKVI (PÁPEŹA A BISKUPOV S NÍM SPOJENÝMI)

II. Vatikánsky koncil „Lumen Gentium“ č. 18 / „Toto učenie o ustanovení, stálom trvaní, posvätného prvenstva RÍMSKEHO PÁPEŽA a O JEHO NEOMYLNOM  učiteľskom úrade, svätý cirkevný snem ZNOVU VŠETKÝM VERIACIM UKLADÁ PEVNE VERIŤ; …“

č.25 / „Túto nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však zvlášť prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu rímskeho pápeža, AJ KEĎ NEHOVORÍ SLÁVNOSTE (EX CATHEDRA);a to tak, že sa jeho najväčší učiteľský úrad s úctou uznáva a JEHO VÝROKY SA ÚPRIMNE PRIJÍMAJÚ – PODĽA JEHO VôLE A ÚMYSLOV – ktoré vysvitajú najmä z povahy DOKUMENTOV, ALEBO Z ČASTÉHO PREDKLADANIA Z TOHO ISTÉHO UČENIA, PRÍPADNE ZO SPôSOBU VYJADROVANIA … Preto JEHO DEFINÍCIE sa právom označujú za NEPOZMENITEĽNÉ SAMY O SEBE, A NIE SO ZRETEĽOM NA SÚHLAS CIRKVI, keďže pápež ich vynáša pomocou Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe blaženého Petra, a preto NEPOTREBUJÚ POTVRDENIE OD NIKOHO INÉHO, ANI NEPRIPÚŠŤAJÚ ODVOLANIE NA INÚ INŠTANCIU.“

 

Vážení a ctení, milované Božie Deti - bratia sestry - v Rodine Matky všetkých národov. S ohľadom na to, že aj ja som v minulosti nemal dostatočné poznanie o vyjadreniach pápežov ( ale mylné názory ľudí), napísal som Vám niekoľko ich prejavov, ktoré si môžete overiť v spomenutých dokumentov.

Odporúčam tiež knihu od: Mark I. Miravalle , venovanú svätému otcovi: Jánovi Pavlovi II. a biskupom všeobecnej Cirkvi, pod názvom: „Mária: SPOLUVYKUPITEĹKA, PROSTREDNICA A ORODOVNICA“.

Drahí bratia a sestry (drahí Božskému a Nepoškvrnenému Srdcu Ježiša a Márie) z vyjadrení neomylného učenia Cirkvi môžeme spozorovať to, v čo neveria nekresťania ako aj nekatolíci, či dokonca niekedy i katolíci. Ako aj to, že pápežské vyjadrenia - prostredníctvom dokumentov, či verejných vyhlásení – sú neomylné (pravdivé, pretože Boh-Ježiš Kristus hovorí cez neho). Preto nepotrebujú iné (ľudské, či potvrdenie biskupov) schválenie na to, aby sme v ne VERILI.

Zaiste aj vy máte skúsenosť, že niekedy ľudia veria v Boha, či Ježiša Krista, ale neveria mu (v jeho Slovo-vyjadrenia, že sú pravdivé, či dobré pre všetkých) a tak je to aj s pápežovou neomylnosťou. Nie vždy a všade ľudia veria jeho výrokom (verejné vyjadrenia a dokumenty, týkajúcich sa viery a morálky) za správne pre nich, či dokonca za pravdivé (alebo neomylné).

Na záver by som chcel poukázať na dielo, ktoré bolo schválené 7 pápežmi, ako prvý bol Innocent XI. a jedná sa o dielo rehoľnej sestry: Mária z Agredy (Španielsko), ktorá napísala knihu „Tajomné (Mystické) Mesto Božie“ , ktoré bolo nadiktované Pannou Máriou  a taktiež sa spomína Panna Mária ako Spoluvykupiteľka: „Iba niekoľko neveriacich Židov, zatvrdnutejších než kameň a bezbožnejších než divoká zver, nejavilo zármutok nad smrťou svojej SPOLUVYKUPITEĽKY, tak ako pri smrti svojho VYKUPITEĽA a Majstra.“ (IV.zväzok, 2.kniha, č.755).

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

cialis tablets cialiswithdapoxetine.com

(cialis coupon, 17. 11. 2021 15:28)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis without a doctor prescription

Blood Coerce : Blood on table

(ALYPECUNCSIPLY, 8. 10. 2018 2:43)

Pression arterielle est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par de vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-pfizer-zalando/

Blood coerce design

(AstarseKam, 26. 7. 2018 3:50)

Torsion bras de quelqu'un est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre determination bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-effet/